Կոնտակտներ
Կորպորատիվ հաճախորդների համար
Դիմել հետևյալ հարցերով․
  • Կորպորատիվ առաջարկներ
  • Բժշկական հաստատությունների համար առաջարկներ
Մարքեթինգի բաժին
Դիմել հետևյալ հարցերով․
  • Գովազդային առաջարկներ
  • Հատուկ նախագծերի առաջարկներ
Գլխավոր գրասենյակ
Դիմել հետևյալ հարցերով․
  • Առաջարկներ ծառայության որակի հետ կապված
  • Հարցեր լաբորատոր ծառայությունների հետ կապված
Արտաքին տնտեսական կապերի և լոգիստիկայի բաժին
Դիմել հետևյալ հարցերով․
  • Համագործակցություն և կոմերցիոն առաջարկներ