Գրանցվել
Գրեք ձեր Անունը
Հեռ․՝

Բժիշկ - գենետիկի առաջնային խորհրդատվություն

15000 դրամ

Պատվիրել

Նկարագիր

Ժառանգական հիվանդության կասկած (այդ թվում, Ընտանեկան միջերկրածովյան տենդի կամ պարբերական հիվանդության), ընտանիքում ժառանգական հիվանդություն առկայության դեպքում՝ ընտանիքի հետագա պլանավորման նպատակով, անպտղության և հաճախակի վիժումների դեպքում, հղիության ընթաղքում սկրինինգի արդյունքներում շեղումների առկայության ժամանակ, պտղի մոտ զարգացման արատներ հայտնաբերելու դեպքում, երեխայի մոտ մտավոր զարգացման հապաղում և/կամ ֆիզիկական և մտավոր զարգացման խնդիրների դեպքում, սեռական զարգացման շեղումների պարագայում, արյունակցական ամուսնությունների ժամանակ, գենետիկական հետազոտությունների արդյունքները մեկնաբանելու նպատակով և այլն։

15000 դրամ

Պատվիրել